Η λογική επικαλείται
τον ορατό κόσμο σαν μαρτυρούμενη ένδειξη ύπαρξης
(..όταν ορώ τα έργα των χεριών Σου../ψαλμός)


Επίγεια μάτια αδυνατούν να ατενίσουν το «απρόσιτο» φως, που η θεότητα "οικεί"

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Στις έσχατες μέρες


Στις έσχατες μέρες
του κ. Αθανασίου Σακαρέλλου

1. Η συντέλεια του κόσμου

Ο κόσμος, δηλ. το σύμπαν ολόκληρο, τη δημιουργία του οποίου περιγράφει ο Μωϋσής στη Γένεση, κάποτε θα έχει ένα τέλος. Θα καταστραφεί . Μόνο ο άνθρωπος, κατʼ εξαίρεση, είναι προορισμένος από το Θεό να ζει αιώνια στην άλλη ζωή.

Για το τέλος του κόσμου γίνεται πολλές φορές λόγος στην Αγία Γραφή. Το τέλος αυτό συνήθως ονομάζεται «συντέλεια του αιώνος», ή «συντέλεια των αιώνων». Συνδυάζεται μάλιστα με τη μέλλουσα Κρίση του κόσμου από τον Κύριο και τη αναδημιουργία του σύμπαντος .

Η Αγία Γραφή αναφέρεται στις τελευταίες «μέρες», που θα προηγηθούν της «συντέλειας των αιώνων». Είναι οι λεγόμενες «έσχατες ημέρες». Οι μέρες αυτές είναι ένα χρονικά ακαθόριστο διάστημα. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ούτε το από πότε θα αρχίσει, ούτε το πόσο θα διαρκέσει. Αυτό συμβαίνει επειδή εμείς δεν ξέρουμε το πότε θα γίνει η «Δευτέρα Παρουσία του Χριστού». Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Θεός .

2. Τι είναι αυτές οι «έσχατες μέρες».

α. Για τις «έσχατες ημέρες» μίλησε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές Του . Τον είχαν ρωτήσει οι μαθητές Του από ποιά σημάδια, θα καταλάβαιναν ότι πλησιάζει η «συντέλεια του κόσμου».
Ο Κύριος τους απάντησε ότι προ του τέλους του κόσμου θα έλθουν πολλοί άνθρωποι, ο καθένας απʼ τους οποίους θα εμφανίζεται ότι αυτός τάχα είναι ο πραγματικός Χριστός! Θα τους πιστέψουν πολλοί. Θα πλανηθούν όμως. Γιʼ αυτό συνέστησε στους μαθητές Του όλων των αιώνων να προσέχουν να μην πλανηθούν από κανένα.

Οι άνθρωποι τότε θʼ ακούνε πολέμους και ειδήσεις για πολέμους. Δεν θα πρέπει να ταράζεται κανένας τους. Ακόμα δεν θα έχει φτάσει το τέλος του κόσμου. Τότε θα ξεσηκώνεται το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα συμβαίνουν πείνες, επιδημίες ασθενειών και σεισμοί στα διάφορα μέρη. Όλα αυτά θα είναι αρχή ωδίνων!

Τότε θα παραδώσουν τους μαθητές Του, δηλ. όσους θα Τον ακολουθούν, σε θλίψεις και δοκιμασίες. Πολλοί απʼ αυτούς, δηλ. τους χριστιανούς, θα σκανδαλισθούν και θα κλονισθεί η πίστη τους. Ο ένας θα παραδώσει τον άλλον στους άπιστους άρχοντες και θα μισήσει ο ένας τον άλλο.
Θα αναφανούν πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες! Θα παρασύρουν τους περισσότερους στις πλάνες τους. Θα πληθυνθεί η κακία κιʼ η αμαρτία. Θα ψυχραθεί από τους πολλούς η αγάπη. Εκείνος όμως που θα δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός μόνο θα σωθεί....

Τέλος, ο Χριστός ανάφερε ως σημείο, που θα προαναγγέλλει την έλευση της «συντέλειας» του κόσμου», την προφητεία του Δανιήλ για το «βδέλυγμα της ερημώσεως» το οποίο θα σταθεί «εν τόπω αγίω» .

β. Ο προφήτης Δανιήλ στον οποίο αναφέρθηκε πιο πάνω ο Χριστός, έζησε περίπου 600 χρόνια προ Χριστού. Είχε ορισμένες «οράσεις», δηλ. «αποκαλύψεις» από το Θεό, για ορισμένα γεγονότα, που θα συνέβαιναν στο μέλλον.

Μεταξύ των «οράσεων» αυτών είναι και η βεβήλωση του Ναού του Σολομώντα και η ερήμωση της Ιουδαίας.

Αυτά όμως, είναι προτύπωση των «έσχατων ημερών» . Στην περίοδο αυτή κάποιος δυνατός και ονομαστός, θα επιτεθεί σε κάθε θεία και ανθρώπινη δύναμη. Θα λέει πολύ βλάσφημα λόγια κατά του Θεού. Θα εμποδίσει δε να προσφέρεται η θυσία στο θυσιαστήριο του ναού, τα δε Ιεροσόλυμα θα ερημώσουν. Αιτία που θα συμβεί αυτό, είναι οι αμαρτίες των θυσιαζόντων. Προφανώς εννοεί τις αμαρτίες κλήρου και λαού . Σʼ αυτό το «βδέλυγμα ερημώσεως», αναφέρθηκε ο Χριστός, όπως είπαμε πιο πάνω.

Οι προφητικές οράσεις του Δανιήλ έχουν επαληθευθεί ιστορικά με καταπληκτική ακρίβεια .

γ. Ο απόστολος Παύλος στις δύο επιστολές του αναφέρεται στις «έσχατες ημέρες».
Γράφει στον Τιμόθεο, ότι στους τελευταίους καιρούς θα αποστατήσουν πολλοί από την ορθή πίστη! Θα προσέχουν σε διδασκαλίες ανθρώπων, που θα κατέχονται είτε από πνεύματα πλάνης, είτε θα εμπνέονται από δαιμόνια. Θα προσέχουν σε ανθρώπους που ψευδολογούν με υποκρισία και έχουν αναίσθητη τη συνείδησή τους

Σʼ άλλη επιστολή του στον Τιμόθεο συμπληρώνει ότι στις έσχατες μέρες θα έλθουν καιροί χαλεποί!

Τότε οι άνθρωποι, λέει, θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, χωρίς ιερό και όσιο. Θα στερούνται ακόμα και αυτή τη φυσική στοργή. Θα είναι αδιάλλακτοι, διαβολείς, ακρατείς στις επιθυμίες τους, σκληροί και ανήμεροι, εχθροί κάθε αγαθού. Θα είναι προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια και εγωισμό. Θα αγαπούν τις ηδονές κιʼ όχι το Θεό. Θα είναι με το εξωτερικό σχήμα της ευσέβειας μόνο, θα έχουν αρνηθεί όμως τη δύναμή της.
Αυτούς τους ανθρώπους συνιστά στους πιστούς να τους αποφεύγουν .

Τέλος, στους Θεσσαλονικείς γράφει ότι η «ημέρα Κυρίου», δηλ. η «Δευτέρα Παρουσία του Χριστού», δεν θα έλθει εάν δεν έλθει πρώτα η «αποστασία» και ο αντίχριστος, ο οποίος θα εξαπατήσει όσους δεν θα εγκολπωθούν την αλήθεια για να σωθούν. Ο Θεός θα παραχωρήσει αυτοί να πλανηθούν και έτσι να κατακριθούν, όσοι δεν πίστευαν στην αλήθεια .

δ. Τέλος, η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη περιγράφει πολύ παραστατικά τις έσχατες μέρες. Θα σημειώσουμε εδώ ελάχιστα για τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη .

Ο αντίχριστος θα έχει όλη τη δύναμη του σατανά. Θα συνενώσει υπό την εξουσία και κυριαρχία του όλη την ανθρωπότητα, ως Παγκόσμιος Κυβερνήτης. Θα εξαπολύσει διωγμό εναντίον όσων πιστών, δεν θα δεχθούν το «σφράγισμά» και τη λατρεία του ως θεό. Μόνο λίγοι πιστοί δεν θα τον προσκυνήσουν και δεν θα λάβουν το «χάραγμά» του. Αυτοί θα είναι όσοι έχουν και διατηρούν τη σφραγίδα του Χριστού, δηλ. τη σωστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έλαβαν με το άγιο βάπτισμα και το χρίσμα τους.
Ο ψευδοπροφήτης θα είναι εκκλησιαστικός ηγέτης. Θα είναι ο μεγαλύτερος αξιωματούχος της εποχής αυτής, μετά τον αντίχριστο.Θα παρουσιάζει δήθεν θαύματα και θα παρακινεί τους πιστούς να λατρεύουν τον αντίχριστο ως Θεό! Έτσι θα πλανά τους πιστούς.

Προ της «συντελείας των αιώνων» θα υπάρξει μιά ξεχωριστή περίοδος, που θα σηματοδοτεί το τέλος του κόσμου. Η περίοδος αυτή περιγράφεται κυρίως στην «Αποκάλυψη» του Ιωάννη, αλλά και σʼ άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, όπως στον προφήτη Δανιήλ , στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά , στις επιστολές του Απ. Παύλου , του Ευαγγελιστή Ιωάννη κτλ.. Στην εποχή αυτή θα επανέλθουν στη γη ο προφήτης Ηλίας με τον Ενώχ.
άρθρο (orthodoxianthanatos.blogspot.com)

1 σχόλιο: