Η λογική επικαλείται
τον ορατό κόσμο σαν μαρτυρούμενη ένδειξη ύπαρξης
(..όταν ορώ τα έργα των χεριών Σου../ψαλμός)


Επίγεια μάτια αδυνατούν να ατενίσουν το «απρόσιτο» φως, που η θεότητα "οικεί"

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Η Γνώσις

Υπάρχουν τρεις νοητοί τρόποι δια των οποίων η γνώση αναβαίνει και καταβαίνει. Οι τρόποι αυτοί είναι το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Βέβαια όταν οι άγιοι Πατέρες μιλούν για το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, δεν εννοούν το τρισύνθετο του ανθρώπου, αλλά με την λέξη πνεύμα εννοούν το χάρισμα, δηλαδή την θεία Χάρη που χαριτώνει την ψυχή του ανθρώπου. Χωρίς την Χάρη του Θεού ο άνθρωπος λέγεται ψυχικός ή σαρκικός, ενώ με την ύπαρξη της Χάριτος λέγεται πνευματικός. Και ενώ η φύση της γνώσεως είναι μία, εν τούτοις λεπτύνεται και αλλάσσει τους τρόπους της ανάλογα με τους τόπους αυτούς τους νοητούς και αισθητούς: «Και ει μία εστιν η γνώσις εν τη φύσει αυτής, αλλά προς τας χώρας ταύτας των νοητών και των αισθητών, και λεπτύνεται, και επαλλάττει τους τρόπους αυτής, και τας εργασίας των νοημάτων αυτής». Έτσι όπως υπάρχουν τρεις αισθητοί και νοητοί τρόποι, σώμα, ψυχή και πνεύμα, έτσι υπάρχουν και τρεις γνώσεις, η σωματική, η ψυχική και η πνευματική. Ανάλογα με ποια γνώση κατέχει ο άνθρωπος, δείχνει την πνευματική του πρόοδο και την πνευματική του κατάσταση. Ακόμη ανάλογα σε ποια γνώση βρίσκεται φανερώνει την κάθαρση και την θεραπεία του. Ο ψυχικά άρρωστος κατέχει την σωματική γνώση, ενώ ο θεραπευόμενος κατέχει την ψυχική γνώση και ο θεραπευθείς κατέχει την πνευματική γνώση και γνωρίζει τα μυστήρια του Πνεύματος, που για τον σαρκικό άνθρωπο είναι άγνωστα και ακατάληπτα.
Η πρώτη γνώση αποκτάται με την διαρκή μελέτη και την σπουδή της μαθήσεως, η Δευτέρα γνώση προέρχεται από την καθαρά και αγαθή πολιτεία του ανθρώπου και από την πίστη της διανοίας και η Τρίτη γνώση «τη πίστει και μόνη κεκλήρωται. Διότι εν αυτή καταργείται η γνώσις, και τα έργα περαίωσιν λαμβάνει, και αι αισθήσεις γίνονται περισσαί εις χρείαν»

http://www.oodegr.com/oode/psyxotherap/3gnwseis1.htm

ο Γιουνγκ ήθελε να έχει επίγνωση των όσων πρέσβευε και έγραφε στις μελέτες και στα βιβλία του, υπέβαλλε τον εαυτό του σε πολλές δοκιμασίες. Έμεινε μόνος του για 6 μήνες κλεισμένος σε ένα σπίτι πίσω από τους τοίχους του ψυχιατρείου για να εξοικειωθεί με το περιβάλλον της δουλειάς του! Έκανε πολλά ταξίδια για να γνωρίσει πρωτόγονους πολιτισμούς και για να μελετήσει τα ήθη και τα έθιμα διαφόρων φυλών. Σύχναζε σε κακόφημα στέκια και σε μέρη όπου υπήρχαν περιθωριακοί τύποι για να μελετήσει τις ακραίες συμπεριφορές τους και να κατανοήσει τα πάθη και την ψυχοσύνθεσή τους.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Τώρα αρχίζω και θυμάμαιΟ Σωκράτης πίστευε χωρίς να έχει δει Τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι ένας «παππούλης που κοιτάει από ψηλά». Ο Θεός είναι μέσα μας. Εμείς, που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, θα ζήσουμε την Ανάσταση της ευθύνης και της συνείδησης ώστε να ακούμε την φωνή Του;

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Κοσμοκεντρική ή κοινωνιοκεντρική εξατομίκευση;
Η κοσμοκεντρική οντολογία του «συστήματος» έρχεται από τα δεσποτικά-κολεκτιβιστικά περιβάλλοντα της Ασίας, απ’ όπου άντλησε τις εμπνεύσεις του ο Γκουρτζίεφ. Η κοινωνική τάξη του ασιατικού δεσποτισμού είναι, ως γνωστόν, προέκταση της κοσμικής τάξης.

Η αυτονομία της κοινωνικής τάξης έναντι της κοσμικής, είναι αντίληψη που ανήκει σε άλλου είδους πολιτισμούς: τον ελληνικό και τον νεωτερικό. Ο ελληνικός πολιτισμός αναπτύχθηκε, ακριβώς, ως προσπάθεια αποκόλλησης της κοινωνικής από την κοσμική τάξη. Γι' αυτό και φθάνει στην κοινωνική εξατομίκευση του ανθρώπου, τη δημοκρατία και την αίσθηση του τραγικού. Πράγματα εντελώς ξένα στους δεσποτικούς-κολεκτιβιστικούς πολιτισμούς: τον αιγυπτιακό, τον περσικό, τον ινδικό, τον κινέζικο, τον ιαπωνικό, των Αζτέκων, των Ίνκας, των Κελτών, των Ετρούσκων.

Στους δεσποτικούς πολιτισμούς η ατομικότητα δεν μπορεί, ούτε πρέπει, να έχει κοινωνικό περιεχόμενο. Η εκδήλωσή της στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων, ως διεκδίκηση ατομικής ελευθερίας, θεωρείται ένα πολύ επικίνδυνο παθολογικό φαινόμενο, γιατί αποσυνθέτει την δεσποτική συνοχή της κολεκτιβιστικής τάξης. Ο άνθρωπος υποχρεούται εκεί να καταβάλει σύντονες προσπάθειες να εξαλείψει το εγώ μέσα του. Ειδικοί θεσμοί, μοναστήρια και σχολές, είναι έτοιμα να του προσφέρουν τις κατάλληλες τεχνικές για την «αυτοκτονία του επί μεταφυσικού επιπέδου».

Στους πολιτισμούς της κοινωνικής εξατομίκευσης, όπως ο ελληνικός και ο νεωτερικός, η θέληση να κατοχυρωθεί και να αναπτυχθεί ελεύθερα η προσωπικότητα, είναι θεμελιακή κινητήρια δύναμη. Είναι το λεγόμενο ανθρωποκεντρικό πρόταγμα. Βεβαίως η κριτική που ασκούν στην προσωπικότητα τα γνωστικιστικά συστήματα δεν είναι άστοχη. Είναι ασταθής, αντιφατική, μονομερής, εγωιστική κ.λπ. Τα ελαττώματά της την οδηγούν κάποια στιγμή σε έκρηξη και κατάρρευση. Είναι η λεγόμενη κρίση της εξατομίκευσης, που την πέρασε ο ελληνικός πολιτισμός και την περνάει σήμερα ο νεωτερικός πολιτισμός, βιώνοντας την τρομερή κατολίσθησή του στον μεταμοντέρνο μηδενισμό.
Ο γκουρτζιεφικός γνωστικισμός υπόσχεται την «πραγματική ατομικότητα». Ανταποκρίνεται έτσι στο πρόβλημα των καιρών: την αποσύνθεση του ατόμου. Ο εξωκοινωνικός όμως χαρακτήρας της και τα δεσποτικά της συμφραζόμενα, την καθιστούν λύση χειρότερη από το πρόβλημα.

Την απάντηση στην κρίση της εξατομίκευσης την έχει ήδη προσφέρει ο χριστιανισμός, γιατί έδωσε τη δυνατότητα στο διαλυμένο άτομο να αναγεννηθεί «άνωθεν» κι από άτομο να γίνει Πρόσωπο. Αναδεικνύοντας, ως περιεχόμενο της ανακαινισμένης προσωπικότητας, την ελευθερία της αγάπης και την αγάπη της ελευθερίας, επιτρέπει την υποστατική ένωση της ατομικότητας και της καθολικότητας ακριβώς στο πεδίο των κοινωνικών μας σχέσεων. Η «πραγματική ατομικότητα» επιτυγχάνεται στο εδώ και τώρα. Όχι ως «αστρικό» ή άλλου είδους «κοσμικό» σώμα, αλλά ως κοινωνικό σώμα. Ο Ένας Θεός του είναι Αγάπη. Τριάδα Προσώπων. Αγάπη, όχι ως ενέργεια «κοσμική», δηλαδή εξωκοινωνική, αλλά ως πνεύμα κοινωνίας. Είναι ενέργεια «άκτιστη» και όχι «κτιστή». Ο Λόγος της είναι το οντολογικό θεμέλιο του Κόσμου.
Αλλά για να πλησιάσω τη χριστιανική υπέρβαση του γνωστικισμού έπρεπε, τι παράξενο, να με περιλάβει πρώτα ο δαιμόνιος συμπατριώτης μας από τον Καύκασο: ο Γεώργιος Γεωργιάδης ή Γκουρτζίεφ.

Μας τα θύμισε πρόσφατα ο σεβασμιώτατος Περγάμου σε μια ενδιαφέρουσα έκδοση της Μονής Κύκου με τίτλο: Ορθοδοξία και σύγχρονος κόσμος

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη;

"Υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη;" διερωτώνται και ψάχνουν να βρουν πολλοί, παντού σ' ολόκληρη τη γη. Μα είναι αυτό, το ερώτημα, που θα 'πρεπε ν' απασχολεί τον παγκόσμιο νου, επιστημονικό και μη; Γιατί "Ναι, υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη", μας διαβεβαιώνει κατηγορηματικά το πιο έγκυρο και το πιο αξιόπιστο, το πιο αποκαλυπτικό, συγκλονιστικό και συναρπαστικό, το πιο πολυμεταφρασμένο και πιο πολυδιαβασμένο "best seller" όλων των εποχών, η Καινή Διαθήκη!

Επομένως το καυτό ερώτημα, που αναδύεται στο λυκόφως του 20ού αιώνα ετούτο πρέπει να 'ναι: "Υπάρχει γήινη νοημοσύνη, για να μπορεί να καταλάβει ποιανού είδους είναι αυτή η εξωγήινη νοημοσύνη;".
Γιατί των εξωγήινων η εισβολή, μήτε είναι απειλή φανταστική ή μελλοντική, μήτε αφορά στη γη, μα ήδη γίνεται από πολύ παλιά, μονάχα σ' ανθρώπινα μυαλά...
... Αυτών, που δεν θέλησαν, και δεν θέλουν πεισματικά, να δεχθούν την Αλήθεια, που φωτίζει άπλετα κι αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της Δημιουργίας, αλλ' ηδονίζονται να κυνηγούν "μυστήρια" κι "ανεξήγητα", περιπλανώμενοι με συντροφιά το ψέμμα και την απάτη, μέσα στα σκοτάδια του δικού τους αιχμάλωτου νου. Με οδηγό αυτή την Αλήθεια, τη μία και μοναδική που είναι ο λόγος του Θεού - Δημιουργού Ιησούς Χριστός, το βιβλίο αυτό καλεί τον αναγνώστη, ν' ανεβεί μαζί Του στις ψηλές κορφές της Καινής Διαθήκης, για ν' αγναντεύσει από εκεί ολόκληρο τον απέραντο, μα και τελείως άγνωστο στους πολλούς λαβύρινθο του "μυστηρίου της ανομίας". Γιατί όλα τα πράγματα δεν φαίνονται πάντοτε καθαρά μόνο όταν τα κοιτάζει κανείς από πολύ κοντά. Υπάρχουν και πράγματα, που, για να φανούν πολύ καθαρά, πρέπει να τα δει κανείς από πολύ μακριά και από πολύ ψηλά.

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Βάρβαροι-Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

-Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

-Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

-Γιατί οι δυό μας ύπατοι κ' οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα
και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους.

-Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα
κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες και δημηγορίες.

-Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' οι πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;

Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Ερωτώμεν δε υμάς αδελφοί

Η Αλήθεια είναι ο Φίλος των Φίλων και ο Εχθρός των Εχθρών.
Καινή Διαθήκη
Αποστολική διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας
Έκδοση Γ΄1992, σελ. 405-406

1. Ερωτώμεν δε υμάς, αδελφοί,
υπέρ της παρουσίας του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού και ημών
επισυναγωγής επ' αυτόν.
2. εις το μη ταχέως σαλευθήναι
υμάς απο του νοός μήτε θροείσθαι,
μήτε δια πνεύματος μήτε δια λόγου
μήτε δι' επιστολής ως δι' ημών
ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του χριστού
3. μη τις υμάς εξαπατήση κατά
μηδένα τρόπον ότι εάν μη έλθη η
αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή
ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο
υιός της απωλείας.2. να μη σαλευτείτε γρήγορα απο την ορθήν κρίσιν, ούτε να θορυβηθείτε, είτε διά πνεύματος είτε δια λόγου ή δι' επιστολής, που να προέρχεται δήθεν απο μας και να σας ειδοποιεί ότι έφθασε η Ημέρα του Χριστού.3. Ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπον, διότι δεν θα έλθει η Ημέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας....

Αποσπ. σελ.69 "Το γαρ Μυστήριον ήδη ενεργείται Της Ανομίας" Ιωάννης Παλαιτσάκης.
Διότι προς αυτόν τον σκοπό εργάζονται και προετοιμάζονται αδιάκοπα οι δυνάμεις της ανομίας, και το μυστικό σχέδιό τους βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ("το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας"), δηλαδή κερδίζει σταθερά, ανεπαίσθητα, μυστικά και προοδευτικά όλο και περισσότερους οπαδούς μέσα απ' το Χριστιανικό ποίμνιο. Μόνο δε ΟΤΑΝ θα έχουν κατορθώσει οι δυνάμεις αυτές να παρασύρουν και να πείσουν μεγάλο αριθμό Χριστιανών σ' ολόκληρο τον κόσμο, και πολλούς εκλεκτούς απ' αυτούς (Θεολόγους, Κληρικούς, Προσωπικότητες της Επιστήμης, του Πνεύματος και της Τέχνης, Πρόσωπα με εξουσία, πλούτο, δημοτικότητα κι επιρροή στις μάζες), ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Σωτήρας, που νομίζουν, ούτε Θεός, όπως Τον λατρεύουν, αλλά ένας ενάρετος και φωτισμένος απ' τον Θεό, ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Μύστης, Αβαταρ, Παγκόσμιος Εκπαιδευτής, Προφήτης), που δίδαξε κι ωφέλησε την ανθρωπότητα όπως και ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ, σε άλλες εποχές και σε όλους τους λαούς, χωρίς όμως να έχει καταφέρει ν' αλλάξει σε τίποτα τη ΓΗΙΝΗ ζωή, ΤΟΤΕ ΠΙΑ - αφού ο Ιησούς Χριστός ως θεάνθρωπος θα έχει χάσει τους πιο πολλούς απ' τους πιστούς οπαδούς Του και θα έχει εξουδετερωθεί......θα μπορέσει να κάνει την εμφάνισή του ο επίγειος εκπρόσωπος αυτής της συνωμοσίας της ανομίας "ο άνομος"।