Η λογική επικαλείται
τον ορατό κόσμο σαν μαρτυρούμενη ένδειξη ύπαρξης
(..όταν ορώ τα έργα των χεριών Σου../ψαλμός)


Επίγεια μάτια αδυνατούν να ατενίσουν το «απρόσιτο» φως, που η θεότητα "οικεί"

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

"Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι η πεποίθηση ότι μας αγαπούν." Βίκτορ ΟυγκώΑπό τα πολύ παλιά χρόνια οι γονείς ήθελαν το παιδί τους να είναι ευτυχισμένο, έξυπνο και ικανό. Όμως οι επιστήμες του 21ου αιώνα δίνουν επιπλέον έμφαση στην κριτική σκέψη, στις δεξιότητες και στη δημιουργικότητα. Παλαιότερα οι γονείς θωρούσαν ότι το παιδί τους αρκεί να είναι έξυπνο, να έχει υψηλή νοημοσύνη. Σήμερα η γνώση έχει ανατρέψει πολλές αντιλήψεις και θεωρίες. Τη δεκαετία του 1980 ο καθηγητής Παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Δρ. Χάουαρντ Γκάρντνερ, πρότεινε μια επαναστατική θεωρία που αναφέρεται στη συναισθηματική νοημοσύνη και περιλαμβάνει τα οκτώ είδη νοημοσύνης που είναι : 1) η Λεκτική, 2) η Λογικο-μαθηματική, 3) η Σωματική-Κιναισθητική, 4) η Χωρική, 5) η Μουσική-Ρυθμική, 6) η Διαπροσωπική ή Κοινωνική, 7) η Ενδοπροσωπική και 8) η Νατουραλιστική.
Τα οκτώ διαφορετικά είδη νοημοσύνης δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Το κάθε άτομο έχει τα οκτώ είδη νοημοσύνης. Όπως δεν μπορούμε να βρούμε δύο άτομα με τον ίδιο ακριβώς συνδυασμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, έτσι δεν μπορούμε να βρούμε δύο άτομα με τον ίδιο ακριβώς συνδυασμό νοημοσύνης.
της Αγγελικής Ζούρα-Μαστρομιχαλάκη

1. Γλωσσική νοημοσύνη
(Αφηγήσεις, Μονολογικές παρουσιάσεις, Απαγγελίες, Έμμετρες αποδόσεις, Γλωσσοδέτες, Ανάγνωση, Συζήτηση, Διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, Ημερολογιακές καταγραφές, Γραπτές εργασίες, Περιλήψεις)

2. Λογικομαθηματική νοημοσύνη
(Κατηγοριοποιήσεις, Ιεραρχήσεις, Διερευνήσεις, Αναλύσεις, Συλλογισμοί, Υποθέσεις, Ερμηνείες, Αξιολογήσεις, Συμπερασμοί, Γενικεύσεις, Ποσοτικοποιήσεις, Μαθηματικοί υπολογισμοί: αξίας, μεγέθους, βάρους, απόστασης, χρόνου)

3. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη
(Έκφραση συναισθημάτων, Αναπολήσεις, Αναστοχασμοί, Προσωπικές επιλογές, Προσωπικές νοηματοδοτήσεις, Προσωπικοί προγραμματισμοί, Ατομικές εργασίες, Αυτοαξιολόγηση, Αυτορυθμιζόμενη μάθηση)

4. Διαπροσωπική νοημοσύνη
(Συλλογικές διαδικασίες, Ομαδικές εργασίες, Αλληλοδιδασκαλία, Διαπροσωπικές διαμεσολαβήσεις, Διαχείριση κρίσεων)

5. Χωρική νοημοσύνη
(Γραφικές αναπαραστάσεις, Μοντελοποιήσεις, Εικαστικές αποδόσεις, Εποπτικές αποδόσεις)

6. Νατουραλιστική νοημοσύνη
(Παρατήρηση, Αξιοποίηση χαρακτηριστικών περιβάλλοντος, Κατηγοριοποιήσεις)

7. Κιναισθητική νοημοσύνη
(Δραματοποιήσεις, Κατασκευές)

8. Μουσική νοημοσύνη
(Ρυθμικές εκφράσεις, Μουσικές αποδόσεις: εννοιών, καταστάσεων, Μουσικές επενδύσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου