Η λογική επικαλείται
τον ορατό κόσμο σαν μαρτυρούμενη ένδειξη ύπαρξης
(..όταν ορώ τα έργα των χεριών Σου../ψαλμός)


Επίγεια μάτια αδυνατούν να ατενίσουν το «απρόσιτο» φως, που η θεότητα "οικεί"

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Μαθήματα ८+1ψυχολογίας

http://www.epimorf.gr/8&1_frameset.htm
Είναι πολύ καλά βοηθήματα υποστήριξης και τρόπου αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων.

1 σχόλιο: