Η λογική επικαλείται
τον ορατό κόσμο σαν μαρτυρούμενη ένδειξη ύπαρξης
(..όταν ορώ τα έργα των χεριών Σου../ψαλμός)


Επίγεια μάτια αδυνατούν να ατενίσουν το «απρόσιτο» φως, που η θεότητα "οικεί"

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΕΥΧΗ-Παρασκευή 25 Μαΐου στίς 22.00

Κύριε, απόψε ο ύπνος δεν έρχεται να σφαλίσει τα κουρασμένα βλέφαρά μου. ας μπορούσα τουλάχιστον τις ώρες αυτές της βαθιάς σιγής να σκεφθώ αυτούς, που δεν μπορούν να κοιμηθούν. Γιατί κρυώνουν και πεινούν, γιατί βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου ή στο χειρουργικό τραπέζι, γιατί η αχαριστία πλήγωσε την ευαίσθητη καρδιά τους, γιατί η συκοφαντία κηλίδωσε το λευκό μέτωπό τους, γιατί υποφέρουν στην ξενιτιά ή ζουν με το όραμα της χαμένης Πατρίδας τους. Αν μπορούσα να σκεφθώ αυτούς και να προσευχηθώ γι΄αυτούς, τότε η αϋπνία μου θάταν ευλογημένη.


Παρασκευή 25 Μαΐου στίς 22.00 : Ἑνώνουμε τίς προσευχές μας γιά τό Ἔθνος μας 

Ἡ δύναμη τῆς ὁμαδικῆς προσευχῆς ὅπως μᾶς ἔχουν βεβαιώσει οἱ σύγχρονοι ἅγιοι γέροντες εἶναι πολλαπλάσια καί μπορεῖ νά κάνει πραγματικά θαύματα. 
Μετά δυόμισι ἐτῶν ἐγκόσμιων προσπαθειῶν ὥστε νά ἀλλάξει ἡ πορεία τοῦ Ἔθνους μας ἴσως ἦρθε ἡ ὥρα, τώρα, στήν πιό κρίσιμη καμπή τῶν ἐξελίξεων να ἑστιάσουμε περισσότερο καί πιό συντονισμένα στήν προσευχή. 
Μαζί, τήν ἴδια ὥρα ἀπό ὅπου κι ἄν βρισκόμαστε στόν πλανήτη μποροῦμε νά ἑνώσουμε τίς δεήσεις μας μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεός θά ἀνατρέψει τήν δυσχερῆ κατάστασή μας. Παρακαλοῦμε, κυρίως τά blogs, τά forums, ἄλλες ἰστοσελίδες πού θά θελήσουν νά συμμετάσχουν, νά προωθήσουν τήν προσπάθεια ὥστε αὐτή νά διαδοθεῖ εὐρύτερα ἀκόμη καί ἐκτός διαδικτύου, κάτι πού μπορεῖ νά κάνει ὁ καθένας μέ μηνύματα μέσω κινητῶν καί ἀπό στόμα σέ στόμα ὥστε τήν ἄλλη Παρασκευή στίς 22.00 νά εἴμαστε ὅσο τό δυνατό περισσότεροι παρόντες στό κάλεσμα, γιά νά προσευχηθοῦμε ὑπέρ....


τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύπρου καί τοῦ Ἔθνους μᾶς γενικότερα. Εἶναι τό πιό ἁπλό πού μποροῦμε νά κάνουμε ἀλλά ἴσως τό πιό σπουδαῖο.
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. 6 σχόλια:

 1. Προσευχὴ Γέροντος Παϊσίου
  ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου.
  Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ μου, μὴν ἐγκαταλείπεις τοὺς δούλους Σου ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἡ Ἀγάπη Σου νὰ ἐνεργήσει καὶ νὰ τοὺς φέρει ὅλους κοντά Σου.

  -Μνήσθητι Κύριε πάντων τῶν δούλων Σου

  τῶν πονεμένων,

  τῶν θλιβομένων,

  τῶν ἀσθενούντων,

  τῶν φτωχῶν,

  τῶν πενθούντων,

  τῶν ἀδικημένων,

  τῶν μοναχικῶν,

  τῶν συκοφαντουμένων,

  τῶν αἰχμαλώτων,

  τῶν πεινασμένων,

  τῶν Προσφύγων,

  τῶν παραστρατημένων,

  τῶν πλανεμένων,

  τῶν ἀνυπερασπίστων,

  τῶν φυλακισμένων,

  -Μνήσθητι Κύριε τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν καρκίνο.

  -Τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ μικρὰ ἢ μεγάλα νοσήματα.

  -Τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ σωματικὲς ἀναπηρίες.

  -Τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ψυχικὲς ἀναπηρίες.

  -Μνήσθητι τῶν ἀρχόντων (προέδρων, ὑπουργῶν…) καὶ βοήθησον αὐτοὺς νὰ κυβερνοῦν χριστιανικά.

  -Μνήσθητι Κύριε τῶν παιδιῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ προβληματικὲς οἰκογένειες.

  -Τῶν προβληματικῶν οἰκογενειῶν καὶ τῶν διαζευγμένων.

  -Μνήσθητι Κύριε τῶν ὀρφανῶν ὄλου τοῦ κόσμου, ὅλων τῶν πονεμένων καὶ τῶν ἀδικημένων στὴν ζωή, ὅσων ἔχουν χάσει τοὺς συζύγους τους.

  -Μνήσθητι Κύριε ὅλων τῶν φυλακισμένων, τῶν ἀναρχικῶν, τῶν ναρκομανῶν, τῶν φονέων, τῶν κακοποιῶν, τῶν κλεφτῶν. Φώτισον καὶ βοήθησον αὐτούς νὰ διορθωθοῦν.

  -Μνήσθητι ὅλων τῶν ξενιτεμένων.

  -Ὅλων ὅσων ταξιδεύουν στὴν θάλασσα, στὴν ξηρά, στὸν ἀέρα καὶ φύλαξον αὐτούς.

  -Μνήσθητι τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν πατέρων(κληρικῶν), τῆς Ἐκκλησίας τῶν πιστῶν.

  -Μνήσθητι Κύριε ὅλων τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, ἀνδρικῶν καὶ γυναικείων, τῶν γερόντων καὶ τῶν γεροντισσῶν καὶ ὅλων τῶν ἀδελφοτήτων καὶ τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων.

  -Μνήσθητι Κύριε τῶν δούλων Σου ποὺ εἶναι σὲ καιρὸ πολέμου.

  -Ὅσων καταδιώκονται στὰ βουνὰ καὶ στοὺς κάμπους.

  -Μνήσθητι τῶν δούλων Σου ποὺ ἄφησαν τὰ σπίτια τους καὶ τὶς δουλειές τους καὶ ταλαιπωροῦνται.

  -Μνήσθητι Κύριε ὅλων τῶν φτωχῶν, ἀστέγων καὶ προσφύγων.

  -Μνήσθητι Κύριε ὅλων τῶν ἐθνῶν, νὰ τὰ ἔχεις στὴν ἀγκαλιά Σου, νὰ τὰ σκεπάζεις μὲ τὴν ἁγία Σου Σκέπη, νὰ τὰ φυλάγεις ἀπὸ κάθε κακὸ καὶ ἀπὸ τὸν πόλεμο. Καὶ τὴν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα μέρα καὶ νύκτα νὰ τὴν ἔχεις στὴν ἀγκαλιά Σου, νὰ τὴν σκεπάζεις μὲ τὴν ἁγία Σου Σκέπη, νὰ τὴν φυλάγεις ἀπὸ κάθε κακὸ καὶ ἀπὸ τὸν πόλεμο.

  -Μνήσθητι Κύριε τῶν ταλαιπωρημένων ἐγκαταλελειμμένων, ἀδικημένων, δοκιμασμένων οἰκογενειῶν καὶ δῶσε πλούσια τὰ ἐλέη Σου σ’ αὐτές.

  -Μνήσθητι τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ψυχικὰ καὶ σωματικὰ προβλήματα πάσης φύσεως.

  -Μνήσθητι ὅσων βρίσκονται σὲ ἀπόγνωσι, βοήθησε καὶ γαλήνευσέ τους.

  -Μνήσθητι Κύριε τῶν δούλων Σου ποὺ ζήτησαν τὶς προσευχές μας.

  -Μνήσθητι καὶ πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων.

  ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΑΛΕΞΙΟΥ...

  ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΜΟΥ ΜΠΡΟΟ!

  ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι ο τυπάς και ψάχνει να παρκάρει στο Παγκράτι εδώ και 3 τέταρτα. Ξενερωμένος εντελώς πια κι αφού έχει ρίξει διάφορα «γαλλικά» από τα νεύρα του, αρχίζει:
  "Θεέ μου... σε παρακαλώ... βοήθησε με να βρω πάρκινγκ. Δεν αντέχω άλλο. Κι εγώ, παρόλο που ήμουν τόσα χρόνια άπιστος θα κάνω τα πάντα για σένα. Θα αλλάξω, θα πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία. Σε παρακαλώ κάνε μόλις στρίψω στην γωνία να έχει μια θεσούλα. Σε παρακαλώ..."
  Μόλις στρίβει λοιπόν στην γωνία, να σου η θεσούλα ελεύθερη. Κοιτάζει ο τυπάς τον ουρανό:
  "Άστο Θεέ... Βρήκα"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Pistos 788
  Να ζεις ανάμεσα στους ανθρώπους σαν να σε βλέπει ο Θεός. Και να μιλάς στο Θεό σαν να σε ακούνε οι άνθρωποι.
  ..........
  Ο τοτός προσεύχεται το βράδυ στο σπίτι και τον ακούει η μητέρα του :
  "Θεέ μου, κάνε να γίνει το μιλάνο πρωτεύουσα της Ιταλίας"
  Μπαίνει απορημένη μέσα και τον ρωτάει:
  -"Γιατί παιδί μου θέλεις να γίνει το μιλάνο πρωτεύουσα της Ιταλίας;"
  -"Γιατί έτσι έγραψα στο τεστ γεωγραφίας"
  καλό βράδυ Αδερφέ μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τρεις τους ήταν. Αθώοι μάλιστα. Μέ­σα στην κάμινο επιπλέον, τιμωρημένοι για την απείθεια τους να μην προσχω­ρήσουν στην προσκύνηση του ειδώλου και της ίλης. Κι όμως οι Τρείς Παίδες μέ­σα από την κάμινο του πυρός, της τιμω­ρίας, του αφανισμού, σήκωσαν μάτια και καρδιές στον ουρανό και προσευχήθη­καν...

  Προσευχήθηκαν για το έθνος τους. Σε α' πληθυντικό πρόσωπο. Και τί προσ­ευχή ήταν εκείνη! Λόγια μετανοίας, συν­τριβής ενώπιον του Θεού. Λόγια εξομολογήσεως. Πόσο, αλήθεια, ταιριαστή προσευχή για το έθνος μας σήμερα!

  «Είσαι δίκαιος, Κύριε, Του είπαν. Οι α­ποφάσεις σου είναι ορθές, αληθινές, δί­καιες. Και ό,τι επέτρεψες τώρα το έθνος μας να πάθει, την αιχμαλωσία μας δη­λαδή σε ανθρώπους άνομους, σκλη­ρούς, βάναυσους, το επέτρεψες πολύ σωστά και δίκαια. Διότι αμαρτήσαμε, Κύ­ριε, Σε εγκαταλείψαμε και απομακρυν­θήκαμε από το Νόμο σου, δεν υπακού­σαμε στις σωτήριες εντολές σου, ούτε φυλάξαμε με προσοχή όσα μας παρήγ­γειλες για να ευτυχήσουμε.

  Και τώρα...». Ακολουθεί έκθεση της κα­ταστάσεως του έθνους τους. «Τώρα δεν μπορούμε ούτε το στόμα μας ν' ανοίξου­με, να πούμε μια δικαιολογία, ένα πα­ράπονο. Καταντήσαμε ντροπή και εξευ­τελισμός, αντικείμενο χλευασμού και κα­ταφρόνιας όλων. "Έσμικρύνθημεν παρά πάντα τα έθνη", είμαστε οι πιο περιφρο­νημένοι και εξευτελισμένοι σ' όλη τη γη. Κι αυτά όλα για τις αμαρτίες μας».

  Κι έπειτα ή ταπεινή ικεσία: «Μη μάς παραδώσεις σε τέλεια και ολοκληρωτική καταστροφή και μην απομακρύνεις το έλεος και την ευσπλαχνία σου. Δέξου την ικεσία μας, ή οποία βγαίνει μέσα από καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμέ­νη μπροστά Σου, ειλικρινά μετανιωμένη. Μη μάς αποδοκιμάσεις- "μη καταισχύνης ημάς, άλλα ποίησον μεθ' ημών κατά την επιείκειαν σου και κατά το πλήθος του ελέους σου και έξελού ημάς", βγάλε μας μέσα από αυτήν την οικτρή κατάσταση πού βρισκόμαστε τώρα. Κι ας αποβούν όλα αυτά προς δόξαν του ονόματος σου» (βλ. Δανιήλ γ' [Προσευχή] 1-21).

  Πόσο, αλήθεια, ταιριαστή προσευχή για το έθνος μας σήμερα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος
  Με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκε στον Θεό για τη ζωή του χθες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, εν όψει του Πάσχα των Καθολικών και με τις προεδρικές εκλογές της 7ης Οκτωβρίου να πλησιάζουν στο βάθος. Μιλώντας σε λειτουργία στην επαρχία Μπαρίνας, τον τόπο καταγωγής του, ο Τσάβες, που τους τελευταίους μήνες δίνει μάχη ενάντια στον καρκίνο με συχνές επισκέψεις για θεραπεία στην Κούβα, ανέφερε ανάμεσα στα δάκρυά του: «Μη με πάρεις ακόμη. Δώσε μου το στέμμα σου, Ιησού. Δώσε μου τον σταυρό σου, το ακάνθινο στεφάνι σου να ματώσω. Δώσε μου εκατό σταυρούς. Δώσε μου, όμως, και περισσότερη ζωή. Κάνε την επώδυνη, δε με νοιάζει, γιατί έχω ακόμα πολλά να κάνω γι' αυτήν τη χώρα και γι' αυτόν τον λαό»!
  Η ομιλία του κάτω από την εικόνα του Εσταυρωμένου μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση Venezolana de Television και σε αυτήν ο Τσάβες μεταξύ άλλων μίλησε και για την ασθένειά του, λέγοντας ότι «ο καρκίνος είναι μια πραγματική απειλή που σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου για πολλούς ανθρώπους». Μάλιστα αφού ζήτησε με σπασμένη φωνή για άλλη μια φορά την ευλογία του Ιησού Χριστού, έπλεξε το εγκώμιο του Αργεντινού επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και του ήρωα της Ανεξαρτησίας της Νότιας Αμερικής Σιμόν Μπολιβάρ.
  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εμφάνιση του αυτή στην κρατική τηλεόραση πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες μέρες αφότου επέστρεψε από την Αβάνα της Κούβας, όπου είχε μεταβεί για έναν νέο κύκλο ακτινοθεραπειών, ο οποίος -όπως είπε- πήγε πολύ καλά. Αυτή ήταν η δεύτερη ακτινοθεραπεία από τον Ιούνιο του 2011, όταν μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο για την αφαίρεση ενός όγκου στην πυελική χώρα που είχε το μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ. Εκτοτε έχει κάνει άλλη μια επέμβαση, έναν κύκλο χημειοθεραπείας και δύο κύκλους ακτινοθεραπείας.
  Σχολιάζοντας έμμεσα την πρόοδο της θεραπείας και την κατάσταση της υγείας του ο Τσάβες δήλωσε: «Σήμερα έχω περισσότερη πίστη από χθες. Η ζωή μου σήμερα είναι ένας τυφώνας, όμως δύο χρόνια πριν η ζωή μου είχε αρχίσει να μη μου ανήκει πια. Ποιος είπε ότι το μονοπάτι της επανάστασης είναι εύκολο;».

  Ένας με το μέρος του Θεού είναι πλειοψηφία

  Υ.Γ Άρχισε ο βομβαρδισμός...!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή